dung cu lam mang

BỘ DỤNG CỤ LÀM MẠNG

 

  • 600Lượt xem:

1,450,000 VNĐ

Có đầy đủ thiết bị

Dùng cho dân kỹ thuật

BH: 03T

Mô tả sản phẩm

Có đầy đủ thiết bị
Dùng cho dân kỹ thuật

(Vietcombank)
TK: CÔNG TY CỔ PHẦN SALEIT
STK: 0301000323494 Ngân Hàng Ngoại Thương Chi Nhánh Hoàn Kiếm

TK: Phạm Thị Hòa
STK: 0301000313745
Ngân Hàng Ngoại Thương Chi Nhánh Hoàn Kiếm

(Vietinbank)
TK: Phạm Thị Hòa
STK: 711A25194825
Ngân Hàng Công Thương Chi Nhánh Ba Đình

(Techcombank)
TK: Trần Tiến Dũng
STK: 19025648586012
Ngân hàng Techcombank chi nhánh Trần Điền - HN

(Agribank)
TK: Trần Tiến Dũng
STK: 1300206174662
Ngân hàng Agribank chi nhánh Thăng Long